Промоција на двете аудио изданија Незаборав 5 и 6

Пред јавноста се презентираат две нови аудио изданија „Незаборав” кои се надоврзуваат на претходните 4 аудио записи во кои се содржани по 19 композиции. Во петтото и шестотото издание кои се денеска пред нас се запишани 28 македонски изворни народни песни меѓу кои “Помниш ли либе Тодоро”,”Невесто црвен трендафил”,”Девојче, девојче”,”Жетварски песни”, “Ја излези стара мајко”, “Филипо моме” и многу други, како и 10 традиционални ора од кои ќе ги издвојам “Правото”, “Мајското оро”,”Падарското оро”, “Сватовското оро” и други композиции кои се одраз на музикалноста на нашиот народ, кој сите свои индивидуални и колективни подвизи ги преточувал во музика, песни и ора.

Останати
Содржини

Најчитани
Категории