Раководители

Јовица Блажевски

Уметнички раководител на играорниот кор

М-р Дарко Илиевски

Уметнички раководител на оркестарот

М-р Гоце Цоневски

Уметнички раководител на хорот

М-р Бранка Костиќ Марковиќ

Уметнички раководител на сценско - уметничка дејност

Весна Митоска

Асистент на играорниот кор