Сценско-уметничка дејност

Светлана Ќириќ - Соработник за фолклорна дејност

Горазд Чаповски - Друг соработник во културата

Миле Здравковски - Асистент на сцена

Сергеј Димовски - Тренер за кондициони вежби

Валентина Донева - Шивач