Хор

Сузана Спасовска

Пејач солист - Првенец

Кирил Митоски

Истакнат пејач од прв ред - Солист

Благојче Стојчески

Постар пејач - Солист

Далибор Ѓошиќ

Постар пејач - Солист

Драган Николовски

Постар пејач - Солист

Фросина Гаврилова

Постар пејач - Солист

Ивана Спиреска

Постар пејач - Солист

Јана Ивановска

Постар пејач - Солист

Кирил Спасеновски

Постар пејач - Солист

Петар Механџиски

Постар пејач - Солист

Ристо Новевски

Постар пејач - Солист

Симон Облешевски

Постар пејач - Солист

Елена Андоновска

Пејач

Габриела Новевска

Пејач

Ивана Серафимовска

Пејач

Лазар Стефановиќ

Пејач

Мартина Максимовска

Пејач

Михаела Атанасовска

Пејач