Танец – 75 години македонски код

ТАНЕЦ Н.У. Ансамбл за народни игри и песни

      ТАНЕЦ е првиот професионален фолклорен ансамбл во Македонија, формиран во 1949 година со цел да ги собира и негува македонските традиционални песни и игри, народните носии и инструменти, и преку соодветен уметнички израз, сценски да ги претставува највредните форми од богатата ризница на македонскиот народ. ТАНЕЦ, име што го симболизира македонскиот народен танц (оро), е амбасадор на македонската народна уметност и култура низ целиот свет. Како подвижен музеј на нашето културно богатство, ансамблот неуморно ја шири убавината на македонските танци и песни, оставајќи свој белег на сцените во Азија, Америка, Австралија, Африка и насекаде низ Европа. Во текот на своето 75-годишно постоење, ТАНЕЦ има учествувано на повеќе од 5000 концерти и фестивали, настапувајќи пред полни концертни сали во Њујорк, Сиднеј, Мелбурн, Тел Авив, Рим, Париз, Лондон, Монтреал, Торонто, Аделаида и многу други светски метрополи.

     ТАНЕЦ поседува и уникатна збирка на повеќе од 3000 автентични носии со исклучителна вредност и убавина и секој негов настап е посебно аудио-визуелно доживување за публиката. Репертоарот се состои од повеќе од 90 кореографии и неколку стотици вокални и инструментални творби, преку кои ансамблот ги претставува разновидните музички и кореографски традиции од богатиот македонски фолклор.

     ТАНЕЦ брои 40 врвни играорци, 20 вокални и 20 инструментални изведувачи, кои лесно се комбинираат во најразлични формации и кои во секое време можат да понудат разнородна програмска концепција. ТАНЕЦ во својота долга и раскошна професионална кариера има добиено многу награди и признанија, како Големата награда на Интернационалниот фестивал во Ланголен, Велика Британија и општествените одликувања „11 Октомври“, „13 Ноември“ „Св. Климент Охридски“ и „Орден за заслуги за Македонија“.

Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ – Скопје
“Венјамин Мачуковски“ 7, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 246 1021
Факс: +389 2 246 0112
E-пошта: [email protected]
Интернет страница: http://www.tanec.mk/

TANEC State ensemble of folk dances and songs

     TANEC is the first professional folk-ensemble in the Republic of North Macedonia, established in 1949, in order to collect and nurture the Macedonian traditional songs and dances, folk costumes and instruments, and through glorious appropriate artistic expression, to stage and present what is most valuable in Macedonian people’s rich treasury. Tanec, whose name symbolizes the Macedonian folk dance (oro), is an ambassador of the Macedonian folk art and culture wherever he appears – whether on the most distant continents or among his compatriots both abroad and home. As a conservator of art and a living and moving museum of our cultural heritage, Tanec spreads the beauty of Macedonian dances and songs around the world, leaving its mark on the stages of Asia, America, Australia, Africa and everywhere in Europe. During these 75 years, Tanec has taken part in over 5000 concerts and festivals, in front of the crowded concert halls in New York, Sydney, Melbourne, Tel Aviv, Rome, Paris, London, Montreal, Toronto, Adelaide.

     TANEC has a unique collection of original traditional costumes of exceptional value and beauty of different regions of the country (more than 3000 authentic costumes), so each concert of the Ensemble provides a unique audio-visual experience to audiences worldwide. The repertoire consists of more than ninety choreographies and several hundred vocal, instrumental and vocal-instrumental numbers, through which the ensemble represents the diversity of regional music and choreographic traditions and styles of the rich Macedonian folklore.

     TANEC consists of 40 exceptional dancers, 20 amazing singers and 20 great players that can be easily combined for different types of performances. Tanec has received many awards and recognitions, such as the Grand Prix at the International Festival in Langolen, Great Britain, as well as the most prestigious Macedonian awards, “October 11”, “November 13”, “St. Kliment Ohridski” and “Order of Merit for Macedonia”.

Ensemble of Macedonian Traditional Dances and Songs, TANEC
“Venjamin Machukovski” 7, 1000 Skopje
Phone: +389 2 246 1021
Fax: +389 2 246 0112
E-mail: [email protected]
Web: http://www.tanec.mk/

Scroll to Top